Archív značiek: Tichá dolina

Hlučný zápas o Tichú dolinu

skupinka zástancov – urbárnikov a majiteľov lesa; skupinka aktivistov opodiaľ… … alebo krátka správa z akcie (sobota 28.4.2007 14.00 – 15.30 h) čítané 137592 -krát od 5345 čitateľov

Tichá a Kôprová dolina – pomôže im ÚCHO ?

Kauza týchto dní – Tichá a Kôprová dolina – plní stránky novín a prime-time televízií. Situácia naberá na obrátkach. Ochranári verzus „ochranári“. Kto je kto? Kto to myslí dobre a kto lepšie? Štátnym lesom Tatranského národného parku bolo dnes od Slovenskej inšpekcie životného prostredia nariadené zachovane pôvodného stavu až do zdokumentovania stavu v čase štátneho […]